LİSANS TAMAMLAMA DA MEZUN OLANLARIN YAPMASI GEREKENLER

blog image

lisans tamamlayıp mezun olan meslektaşlarımız diplomalarını aldıktan sonra aşağıdaki dilekçe örneği ile kurumlarına başvurup intibak işlemlerini tamamlayabilirler. Hayırlı olsun

Dilekçe Örneği
                                  ......................     MÜDÜRLÜĞÜNE
Kurumunuzda .................... Ünvanı ile  görev yapmaktayım.  ...../....../.......... tarihinde .............................................. Üniversitesi ............................... Fakültesi .......................................................... Bölümünden mezun olduğumu gösterir diplomamın noter onaylı sureti ekte sunulmuştur.
İntibak işlemlerinin yapılması hususunda gereğini arz ederim... .
............/06/2017
 
                                                                                                              İmza
                                                                                                         Adı Soyadı:
Adres:
.................................
T.C. Kimlik No:
Kurum Sicil No:
Ekler:
1 - Diploma örneği (1 adet

DERNEĞE ÜYE OL

Üyelik Başvurusu

Web sitemiz üzerinden bilgilerinizi girerek üyelik başvurusu yapmak için tıklayın.

Derneğimizden güncel haberleri almak için e-mail adresinizi kaydedebilirsiniz.